Proškolení interních lektorů_ Aktivita č. 10

K této aktivitě jsme v projektu přistoupili s cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb vybudováním sítě interních lektorů, kteří nabídnou nová témata vzdělávání založená na požadavcích z praxe, která se budou do praxe, tímto, aktivně vracet.

Zadali jsme tuto aktivitu do projektu jako podporu principu „učící se organizace“, jenž je nejen výhodným ekonomickým, ale především efektivním modelem vzdělávání.  Naplněním této aktivity Diakonie ČCE může lépe reflektovat vzdělávací potřeby jednotlivých pracovníků, služeb, středisek i regionů, a reagovat tak na rostoucí potřebu lokální dostupnosti vzdělávání. Síť interních lektorů je nedílnou součástí VPO (vzdělávací plán  organizace).


Interním lektorům přinese vzdělávání druhých lidí a předávání osobních zkušeností rozšíření vlastních odborných kompetencí o další dovednosti, výrazně přispěje k jejich dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji pracovníků a v neposlední řadě má i vysokou motivační hodnotu.

Věříme, že se interní lektoři mohou postupně uplatnit na různých úrovních vzdělávacího systému DČCE, např. při koučingu pracovníků v přímé péči, v kurzech realizovaných přímo ve střediscích nebo v regionálních centrech, ale i v kurzech otevřených, nabízených jiným poskytovatelům sociálních služeb. 

V rámci této aktivity bylo v lektorských dovednostech a s následnou supervizí připraveného tématu proškoleno 26 pracovníků DČCE.

 

JE NÁM CTÍ PŘEDSTAVIT VÁM PRVNÍ INTERNÍ LEKTORY DČCE!

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha