D A V I D

Další aplikace vzdělávání (interního) v Diakonii ČCE

 

Záměr projektu

reagovat na novelu zákona o soc.službách č. 108/2006 Sb. a další upravující normy, jež vytvářejí základní rámec pro stanovení kvalifikačních předpokladů pro jednotlivé profese. Profesionalizace soc. služeb a požadavky na jejich kvalitu kladou nové nároky na vzdělávání pracovníků i na kvalitu a efektivitu řízení. Usilujeme o vybudování komplexního systému, který poskytne vzdělávání vlastním zaměstnancům, přizpůsobené jejich potřebám a požadavkům strategického rozvoje organizace a s využitím moderních informačních a vzdělávacích technologií.Nové formy vzdělávání mají zajistit větší dostupnost a efektivitu těmito způsoby:

- vzdělávací moduly, sestavené z dílčích vzdělávacích kurzů

- využití e-learningu (kde to obsah a téma modulu dovolí)

- lektorské vzdělávání pro vlastní lektory

- vzdělávání přímo v našich zařízení, tj. bude se dojíždět za cílovou skupinou

Takto nastavené vzdělávání bude opravdu kontinuální, komplexní, tj. zasazeno do koncepce rozvoje organizace a také dostupné, kdy vzdělávání bude probíhat přímo v místě pracoviště nebo bude možné realizovat je ve vytvořených regionálních vzdělávacích centrech.

Nezbytným přínosem pro cílovou skupinu je i to, že se zvýší kvalifikace, kompetence a dovednosti pracovníků, čímž splní požadavky novelizovaného zákona o sociálních službách. Tím bude ovlivněna schopnost středisek

Diakonie ČCE obstát v konkurenci a udržet si vysokou kvalitu poskytovaných sociálních služeb a schopnost uplatňovat moderní metody sociální práce a pružnost v reagování na nově vznikající sociální problémy.

Cíle projektu

Zajistit kontinuitu profesního vzdělávání v Diakonii ČCE, vytvořit komplexní vzdělávací systém pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky s využitím moderních metod a přispět tak ke zvýšení úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb.

To vše prostřednictvím deseti aktivit:

1) Vypracování vzdělávacího plánu organizace

- definovat a sjednotit popis pracovních pozic

- tvorba metodiky pro tvorbu a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů

2) Proškolení pracovníků odpovědných za tvorbu IVP

- vytvoření vzdělávacích plánů středisek

3) Vytvoření vzdělávacích modulů – tzv. vzdělávací matrice

- zpracování vzdělávacích modulů pro jednotlivé pracovní pozice s ohledem na rozvoj požadovaných kompetencí

- rozdělení vzdělávacích programů na obligatorní a fakultativní včetně časové dimenze vzdělávání

4) Tvorba a spuštění vzdělávacího portálu

- zajistit dlouhodobé sledování a plánování vzdělávacího procesu v Diakonii ČCE

5) Příprava a akreditace vzdělávacích programů (včetně jejich e-learningových aplikací)

6)Realizace akreditovaných vzdělávacích programů

7)Projektové řízení

8) Evaluace vzdělávacího systému

9) Vybudování infrastruktury, tj. vytvoření a vybavení 5ti regionálních center

v těchto krajích: jihomoravském, moravsko-slezském, královéhradeckém, ústeckém, plzeňském

10) Proškolení interních lektorůz řad zaměstnanců DČCE

Výstupy projektu

-       27 vzdělávacích plánů středisek

-       28 akreditovaných vzdělávacích programů

-       940 vyškolených osob

Doba realizace    

 1.7. 2010 – 30.6. 2012

 

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.
NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha